درگیری فیزیکی موافقان و مخالفان دولت را ببینید +ویدئو
{$sepehr_media_136648_400_300}