بارش برف برق بسیاری از شهر‌های ایران را قطع کرد +عکس و گزارش

به گزارش اطلاعات آنلاین، بارش شدید برف در تهران و بسیاری از مناطق کشور باعث قطع برق پایتخت و اغلب شهر‌های کشور شد. قطع برق باعث شد روزنامه اطلاعات ۹ بهمن در ۱۲ صفحه منتشر شود در حالی که برخی روزنامه‌ها موفق به انتشار نشدند. وزارت نیرو یک روز بعد علت قطع برق گسترده در کشور را طوفان شدید و کاهش تولید برق در نیروگاه نکاء توضیح داد. خبر‌ها و عکس‌های روزنامه اطلاعات ۹ و ۱۰ بهمن ۱۳۶۲ از این رویداد کم نظیر را بخوانید و تماشا کنید.

بارش برف برق را در بسیاری از شهر‌های ایران قطع کرد+ عکس و گزارش

بارش برف برق را در بسیاری از شهر‌های ایران قطع کرد+ عکس و گزارش

بارش برف برق را در بسیاری از شهر‌های ایران قطع کرد+ عکس و گزارش

بارش برف برق را در بسیاری از شهر‌های ایران قطع کرد+ عکس و گزارش

بارش برف برق را در بسیاری از شهر‌های ایران قطع کرد+ عکس و گزارش