برف فریدون شهر را «پیر» کرد +ویدئو
{$sepehr_media_135570_400_300}