لحظه وحشتناک انفجار مرگبار کامیون گاز در خیابان را ببینید +ویدئو
{$sepehr_media_135529_400_300}