لحظه وحشتناک سقوط یک زن به گودال را ببینید +ویدئو
{$sepehr_media_135241_400_300}