کامیون در جاده سلفچگان «پراید» را قورت داد +ویدئو
{$sepehr_media_134080_400_300}