سهمیه بنزین یارانه‌ای این خودرو‌ها قطع شد

فارس نوشت: سهمیه بنزین 1500 تومانی در کارت‌های سوخت تغییر نکرده است، اما سهمیه بنزین آزاد (3000 تومانی) از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته است تا با توجه به قیمت بسیار پایین بنزین نسبت به کشورهای همسایه، قاچاق بنزین در مرزها کاهش یابد.‌

سهمیه بنزین تغییر کرد؟

اغلب مردم معمولا از سهمیه سوخت 1500 تومانی در کارت‌های سوخت خود استفاده می‌کنند و پس از تمام شدن سهمیه، معمولا از کارت سوخت جایگاه‌دار استفاده می‌کنند و به سراغ سهمیه آزاد کارت سوخت شخصی نمی‌روند، با این حال 100 لیتر بنزین 3000 تومانی نیز در کارت‌های سوخت شخصی وجود دارد که معمولا استفاده نمی‌شود.

در حال حاضر در 97 درصد جایگاه‌های سوخت، کارت سوخت جایگاه‌دار موجود است.

کاهش 50 لیتری سهمیه سوخت 3000 تومانی در کارت‌های سوخت شخصی، برای مقابله با قاچاق بنزین در برخی استان‌های مرزی خصوصا جنوب‌ شرق است و در روند سوخت‌گیری عموم مردم تاثیر خاصی ندارد.

همچنین با توجه به آنکه در ایام کرونا و کاهش سفرها، ذخیره سهمیه بنزین یارانه‌ای (1500 تومانی) به 9 ماه افزایش یافته بود و امکان ذخیره سوخت یارانه‌ای تا 540 لیتر فراهم بود، پس از ایام کرونا در حال حاضر مدت زمان ذخیره سهمیه سوخت به 6 ماه و ‌حداکثر 360 لیتر کاهش یافته است، حال اگر پس از 6 ماه در کارت سوختی‌ سهمیه بنزین یارانه‌ای (‌1500 تومانی) مصرف نشود، ‌سهمیه جدید برای این کارت در ماه‌های آتی واریز نخواهد شد.