نوزادی با دو سر در قم بدنیا آمد و یکساعت زنده ماند +عکس

نوزاد دو سر یک ساعت زنده ماند + عکس و خبر
به گزارش اطلاعات آنلاین، در روز‌های پایانی دی ماه ۱۳۶۲ در زایشگاه ایزدی شهر قم، نوازدی با دو گردن و دو سر به دنیا آمد. روزنامه اطلاعات ۲۹ دی ۱۳۶۲ این پدیده نادر را در صفحه اول خود پوشش داده است. خبر را بخوانید و عکسی از نوزاد دوسری که تنها یک ساعت زنده بود را تماشا کنید.

نوزاد دو سر یک ساعت زنده ماند + عکس و خبر