دادگاه قاتل داریوش مهرجویی و همسرش پایان یافت

 

رئیس کل دادگستری استان البرز کفت: رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به پایان رسید و ‌دو متهم دیگر پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی تفهیم اتهام شدند.

وی افزود: متهمان و وکلای آن‌ها دفاعیات خود را در خصوص اتهامات تفهیم شده ارائه کرده ‌و وکلای شاکیان نیز به طرح سوالات و ابهامات خود از متهمان و وکلای آن‌ها پرداختند. وکلای اولیای دم نیز سئوالات و ابهامات را از متهمان جویا شدند که رسیدگی دادگاه بیش از هفت ساعت در دو جلسه صبح و بعد از ظهر به طول انجامید.