انتقاد کارگردان مشهور: خالص سازان شهید سلیمانی را هم مصادره کردند +ویدئو
{$sepehr_media_130946_400_300}