مدل زندگی برانکو در ایران مشخص شد

محمد مایلی‌کهن درباره بحث داغ بازگشت برانکو به پرسپولیس به خبرنگار «اطلاعات آنلاین» گفت: فضا گرم شده برای حضور آقای برانکو. در مصاحبه‌ای خواندم که ایشان گفتند همسرم موافقت کند می‌آیم. این یک مدل بازارگرمی است. بالاترین مقامات کشور ما مثل ایشان در ایران زندگی نمی‌کردند. یعنی نرخ را ببرید بالا تا بیایم. در واقع ما میهمان هستیم و ایشان صاحب خانه. از خدایش است که بیاید. چه جایی بهتر از اینجا؟ منتهی ما پول هایمان را اینجا خرج می‌کنیم و دو استادیوم که زیرساخت درست داشته باشد نداریم و فکر سازندگی نیستیم.

متن کامل گفت‌وگو را اینجا بخوانید.