عجیب اما واقعی: افرادی که با خودرو‌های توقیفی پول پارو می‌کنند

روزگار خودرو نوشت: توقیف خودرو به خاطر مهریه یعنی اینکه خودروی شما به دستگاه قضایی یا پلیس تحویل می‌شود به علت عدم پرداخت مهریه.

در بعضی از کشورها، قوانینی وجود دارد که به افرادی که مهریه را پرداخت نمی‌کنند، اجازه نمی‌دهند از خودروهای خود استفاده کنند و آنها را توقیف می‌کنند.

برای رفع توقیف خودرو، شما باید مهریه را پرداخت کرده و مدارک لازم را به مراجع ذینفع ارائه دهید تا خودرو به شما بازگردانده شود.

در این میان اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف رفع توقیف خودرو به خاطر مهریه مواجه می‌شوید.

این افراد ادعا می‌کنند با دریافت مبلغی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کار رفع توقیف خودرو را انجام می‌دهند.

نکته جالب اینجاست که برای رفع توقیف از شیوه‌هایی مانند تعویض پلاک استفاده می‌شود.

برخی دیگر نیز پیشنهاد اوراق کردن خودرو یا کار در تاکسی‌های انلاین برای خلاصی از شر توقیف را می‌دهند.

به نظر می‌رسد که باید نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.