فایننشال‌تایمز: جنگ بزرگ در خاورمیانه نزدیک است!

امیل هوکایم در فاینانشال‌تایمز نوشت: خاورمیانه تنها چند گام تا یک جنگ بزرگ فاصله دارد. به عقیده این نویسنده؛ شکست دیپلماسی جهانی در مناقشه اسرائیل و حماس، هراس‌ از احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای را در خاورمیانه افزایش داده است.

به گزارش روزنامه فاینانشال‌تایمز؛ جنگ‌ها در خاورمیانه محدود به داخل مرزهای کشورها نمی‌مانند. در این منطقه احساسات و اندوه‌های موجود در کنار مداخلات خارجی و نبود فرآیند امنیتی منطقه‌ای با ضعف مستمر دیپلماسی محلی دست به دست هم می‌دهند و احتمال سرایت درگیری مناطق دیگر را افزایش می‌دهند.