اولین گواهینامه بعد از انقلاب برای این خانم صادر شد +عکس

شرایط جدید اخذ گواهینامه + عکس اولین گواهینامه بعد از انقلاب
به گزارش اطلاعات آنلاین، راهنمایی و رانندگی شهربانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای شرایط جدید اخذ گواهینامه در سال ۱۳۶۲ را به اطلاع داوطلبانه رساند. ارائه دفترچه بسیج اقتصادی برای مشخص شدن مکان و نحوه سکونت داوطلبان در این اطلاعیه الزامی اعلام شد. روزنامه اطلاعات این اطلاعیه را در ۲۰ دی ۱۳۶۲ منتشر کرد. شرایط اخذ گواهینامه ۴۰ سال پیش را بخوانید و عکسی از اولین گواهینامه صادر شده بعد از انقلاب را تماشا کنید. به گزارش مجله جوانان ۱۱ خرداد ۱۳۵۸ از نشریات موسسه اطلاعات اولین گواهینامه بعد از انقلاب در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۵۸ برای خانم مریم حزب‌اللهی صادر شد.

شرایط جدید اخذ گواهینامه + عکس اولین گواهینامه بعد از انقلاب

اولین گواهینامه بعد از انقلاب برای این خانم صادر شد +عکس