این ۷ نفر بخاطر ربودن رضاپهلوی اعدام شدند +عکس

۷ حکم اعدام برای ۱۲ نفر + عکس و گزارش
به گزارش اطلاعات آنلاین، از ۱۲ نفری که در رابطه با پرونده ربودن رضا پهلوی دستگیر شده بودند، دادگاه خواستار اجرای حکم اعدام برای ۷ نفر و زندان برای ۵ نفر شد. روزنامه اطلاعات ۲۰ دی ۱۳۵۲ با انتشار این خبر بخشی از اعترافات دو تن از زنان دستگیر شده را نیز منتشر کرد. اخبار را بخوانید و عکس‌های این دادگاه در آن روز را تماشا کنید.

۷ حکم اعدام برای ۱۲ نفر + عکس و گزارش

۷ حکم اعدام برای ۱۲ نفر + عکس و گزارش

۷ حکم اعدام برای ۱۲ نفر + عکس و گزارش

۷ حکم اعدام برای ۱۲ نفر + عکس و گزارش