اختراع جدید دانشمندان اشتهای کاذب را از بین خواهد برد +جزئیات

همشهری نوشت: این کپسول که با فناوری‌های پیشرفته ساخته شده، در واقع یک ویبراتور بسیار کوچک است که به محض تماس با مایع معده، به جنش در می‌آید و به فرد احساس سیر بودن و پر بودن شکم می‌دهد.
 این کپسول هنوز روی انسان آزمایش نشده، اما تست آن روی خوک‌ها موفق بوده. 
کپسول‌ها بعد از ۳۰ دقیقه لرزیدن، باعث شده‌اند که خوک‌ها ۴۰ درصد کمتر غذا بخورند. محققان گفته‌اند بهترین زمان مصرف این کپسول، اگر تأیید شود، بیست دقیقه قبل از وعده غذایی است.