تصاویر زنان روی سنگ قبر زاکانی را نگران کرد!

باشگاه خبرنگاران نوشت: علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره وجود برخی تصاویر نامتعارف بر روی مزار افراد گفت: گذاشتن تصویر نامتعارف بر روی مزار افراد ممنوع است و اگر جایی هم این اقدام صورت بگیرد حتما تذکر خواهد گرفت.

شهردار تهران تاکید کرد: مزار مرحومین باید دارای رعایت شرعیات باشد.