تقاضای یک پدر از وزارت آموزش و پرورش 

داود الهی ـ بازنشسته آموزش و پرورش دامغان به اطلاعات گفت: بازنشسته اداره آموزش و پرورش دامغان هستم که در تاریخ بیستم آذر ماه 1401 در نامه‌ای به اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان خواستار استخدام دخترم شدم، اما متاسفانه از آن تاریخ تاکنون به تقاضایم پاسخی نداده‌اند و از این رو خواهش می‌کنم که وزارت آموزش و پرورش از اداره آموزش و پرورش دامغان بخواهد که به نامه من رسیدگی کند و پاسخگوی آن باشد.

 

لطفا نکته‌ها، گلایه‌ها، پیشنهادها، اخبار، تصاویر و گزارش‌های خود از محل زندگی یا شغل‌تان را اینجا برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی، به نام خودتان در سایت، روزنامه و شبکه‌های اجتماعی «اطلاعات» منتشر کنیم.
مطالبات شما در صورت امکان، پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.