کارشناس اسرائیلی اعتراف کرد: بهای سنگینی برای جنگ با غزه پرداخت می‌کنیم +ویدئو
{$sepehr_media_123106_400_300}