درصد بالای سود دولت از درآمد اپراتور‌های ایرانسل و همراه‌اول +عکس

فرهیختگان نوشت: اپراتور ایرانسل ۴۵ درصد از درآمدش را به خزانه در قالب حق‌السهم دولت، سهم تنظیم مقررات و مالیات پرداخت کرده است. رقم سال ۱۴۰۰ پرداخت‌شده اپراتور ایرانسل در حق‌السهم دولت پنج‌هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان بود، همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم هفت‌هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان است.
طبق اطلاعات منتشرشده، همراه اول نیز از مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان تعهدات قابل‌پرداخت این گروه به دولت، شش‌هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات پرداختی به رگولاتوری دولت، ۷۷۳ میلیارد تومان مربوط به سود سهم دولت از محل سهامداری مخابرات و دوهزار و ۹۹۹ میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات پرداختی گروه همراه اول شامل مالیات ارزش افزوده، حقوق و گمرکی و... است.

درصد بالای سود دولت از درآمد اپراتور‌های ایرانسل و همراه‌اول +عکس