کنایه معنادار نماینده مجلس به وزیر ارتباطات: چطور همه دیدند و شما ندیدید!

علیرضا نظری، نماینده مجلس: ‏همراه اول و ایرانسل جلوی چشم ملت بسته های اینترنت خود را تا ۱۵۲ و ۱۱۱ درصد افزایش داده اند، بعد وزیر ارتباطات در تلویزیون از مردم می خواهد تخلفات را به ۱۹۴ اطلاع دهند! چطور همه مردم این افزایش عجیب و غریب را دیدند، شما ندیدید؟!

برخی از روستاهای حوزه انتخابیه اینجانب در خمین از همان ابتدایی ترین امکانات اینترنتی بی بهره هستند، بعد شما بجای توسعه زیرساخت های ارتباطی ، تعرفه را افزایش می دهید؟باید پاسخگو باشید...

کنایه معنادار نماینده مجلس به وزیر ارتباطات: چطور همه دیدند و شما ندیدید!