ویدئویی از هرس درختان با لیزر را ببینید
{$sepehr_media_119425_400_300}