تصاویر متفاوت از خاکسپاری شهید ۲۲ ساله در مشهد

 

به گزارش اطلاعات آنلاین؛ تصاویری از مراسم خاکسپاری شهید والفجر ۸ تفحص شده در بوارین را در ادامه ببینید،  این شهید در زائر شهر رضوی بخاک سپرده شد. 

تصاویری متفاوت از خاکسپاری شهید در مشهد

تصاویری متفاوت از خاکسپاری شهید در مشهد

تصاویری متفاوت از خاکسپاری شهید در مشهد

تصاویری متفاوت از خاکسپاری شهید در مشهد

تصاویری متفاوت از خاکسپاری شهید در مشهد

تصاویری متفاوت از خاکسپاری شهید در مشهد

تصاویری متفاوت از خاکسپاری شهید در مشهد

تصاویری متفاوت از خاکسپاری شهید در مشهد

تصاویری متفاوت از خاکسپاری شهید در مشهد

تصاویری متفاوت از خاکسپاری شهید در مشهد