دختران ناخن بلند را به دبیرستان اهواز راه ندادند! +عکس

دختران ناخن بلند را به دبیرستان اهواز راه ندادند! +عکس
به گزارش اطلاعات آنلاین، مسئولان دبیرستان نظام وفای اهواز از ورود دختران با ناخن بلند جلوگیری کردند. خبرنگار اطلاعات از اهواز ۲۹ آذر ۱۳۵۲ این خبر را در روزنامه اطلاعات منتشر کرد. خبر را بخوانید و عکسی از دبیرستان ارامنه اهواز در همان سال‌ها را تماشا کنید.

دختران ناخن بلند را به دبیرستان راه ندادند+ عکس و خبر