ویدئوی ترسناک از یخ زدن سیم برق در سرمای روسیه
{$sepehr_media_115297_400_300}