وقتی دریافت پول پیش برای اجاره ممنوع شد +عکس و جزئیات

به گزارش اطلاعات آنلاین، دولت ۵۰ سال پیش برای کنترل افزایش بی رویه اجاره مسکن، لایحه‌ای را تنظیم و روانه مجلس شورای ملی کرد. چهار نکته اصلی این لایحه در صفحه اول روزنامه اطلاعات ۲۷ آذر ۱۳۵۲ درج شده است. متن لایحه را بخوانید و عکسی از اجاره نشینی در سال ۱۳۵۲ هنگام تخیله لوازم منزل تماشا کنید.

دریافت پول پیش برای اجاره ممنوع شد + متن قانون و عکس

دریافت پول پیش برای اجاره ممنوع شد + متن قانون و عکس

دریافت پول پیش برای اجاره ممنوع شد +عکس و متن قانون

دریافت پول پیش برای اجاره ممنوع شد +عکس و متن قانون