لحظه ترسناک سقوط گاو از کامیون در اتوبان را ببینید
{$sepehr_media_114610_400_300}