حضرت زهرا (س) صاحب ۱۰ ویژگی عرشی است +جزئیات

مهمترین ویژگی های حضرت زهرا(س) را می توان در فهرست زیر دسته بندی کرد:

*هم کلامی با فرشتگان

*آگاهی از سرگذشت پیشینیان و سرنوشت آیندگان

*قدرت تصرف در عالم کائنات

*دارای فضیلتی همانند شب قدر

*دارای مقام عصمت کبری

*همتای امیرالمومنین

*کوثر بودن

*علت آفرینش جهان

*حجت بر تمام امامان

*صاحب مقام شفاعت مقبول در روز قیامت

10 ویژگی عرشی حضرت زهرا