کنایه به امامان جمعه برای سکوت درباره پرونده چای دبش

 

محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی نوشت:

آقایان ائمه جمعه!

با اینکه دوهفته از لو رفتن فساد بزرگ چای دبش در دولت رئیسی گذشت حتی به اندازه اشاره ای کوچک برایتان مهم نبود؟هم جناحی بودن با دولت،ساکت تان کرد و زبان تان به حقگویی باز نشد؟از مردم گلایه نکنید چرا به نمازجمعه نمی آیند و پناه آنها نیستید. خودتان مقصرید.

گلایه صریح محمد مهاجری از سکوت ائمه جمعه در مقابل فساد بزرگ چای دبش /بخاطر رئیسی زبان تان به حقگویی باز نشد؟ /خودتان مقصرید!