واکنش نماینده ولی‌فقیه به پرونده فساد چای دبش: شعار مبارزه با فساد فایده ندارد

جماران نوشت: آیت‌الله نورمفیدی گفت: این فساد سه میلیارد و ششصد میلیون دلاری که در کشور بر سرزبان ها افتاده، چه بساط و چه فسادی است؟! وقتی مردم می شنوند سه میلیارد و ششصد میلیون دلار فساد رخ داده است می گویند یعنی چی؟

متن کامل سخنان آیت الله نورمفیدی بدین شرح است:

این فساد سه میلیارد و ششصد میلیون دلاری که در کشور بر سرزبان ها افتاده، چه بساط و چه فسادی است؟! وقتی مردم می شنوند سه میلیارد و ششصد میلیون دلار فساد رخ داده است می گویند یعنی چی؟ این چه بساطی است که درست کردند؟ چه کسی بود؟ چه کسانی هستند که این فساد را بوجود آوردند؟ مردم گرفتار زندگی خودشان هستند نان بر سر سفره آنها درست نمی آید، سرمایه اجتماعی این نظام مردم هستند این ها باعث می شود اعتماد مردم به نظام کاسته شود. مسئله فساد بسیار مهم است و مبارزه عملی و جدی با فساد نه مبارزه شعاری بلکه مبارزه واقعی باعث اعتماد بیشتر مردم می شود و سرمایه اجتماعی مردم بالا می رود .

در همین راستا چند نکته از فرمایشات مقام معظم رهبری اتخاذ کردم ، که به عرض می رسانم:

اولین نکته راه هایی است که این مفسدان نفوذ می کنند و این فساد ها را بوجود می آوردند اینها چه کسانی هستند؟ هر کسی که می خواهد باشد ،باید زمینه ها و بسترهای شکل گیری چنین فسادهایی از بین برود ،به قول مقام معظم رهبری حتی اگر شخصی یا سازمانی به خاطر انتساب به من بخواهد این کارها را بکند نباید ملاحظه کنید و باید جلوی آنها گرفته شود.راه های نفوذ فساد کجاست باید این راه ها شناسایی و بسته شود تا این فساد ها اتفاق نیفتد ،اگر این راه ها باز باشد این فساد ها و مفسد ها هر روز پیدا می شوند .

دومین نکته دراین زمینه باید تبعیض در کار نباشد هرکسی که می خواهد باشد و به هرکجا که خودش را وصل می کند (به این قوه به آن قوه به این شخص به آن شخص) باید با این ها برخورد شود تا مردم باور کنند.

نکته سومی را که مقام مقام معظم رهبری اشاره داشتند این است که دیگر شعار مبارزه با فساد فایده ای ندارد بلکه عملا باید مبارزه با فساد و مفسد اتفاق بیفتد و شفاف و روشن هم به مردم گفته شود .الان مردم شنیدند که یک شرکت چای سه میلیارد و ششصد میلیون دلار دچار فساد شده است و ماهیت آن هم معلوم نیست.این مسئله مطرح می شود و مردم آن را می شنوند رئیس قوه قضاییه هم آن را مطرح می کند و مردم به این مسئله آگاه می شوند ،اما برای مردم یک سوال ایجاد می شود که نتیجه آن چه شد؟باید خیلی شفاف و روشن اینها برای مردم گفته شود و مردم باور کنند و در باور مردم ثابت شود نه اینکه فقط به گوش آنها چیزی برسد .مقام معظم رهبری بر روی این مسائل حساس هستند و تاکید کردند. بنابراین این مسئله باید روشن شود، این مفسد هر کسی که است و در هر مقام و جایگاهی قرار دارد باید برخورد شود تا مردم مبارزه با فساد را باور کنند.