چینی‌ها موثرترین روش حفظ جوانی را ابداع کردند

ایسنا نوشت: ایمپلنت کوچک، اما قدرتمند ابداعی دانشمندان چینی، هیدروژن را بهتر از حد معمول، مانند نوشیدن آب غنی از هیدروژن یا تنفس در محیط مملو از گاز هیدروژن به بدن تحویل می‌دهد. 
این روش، انتقال هیدروژن را ۴۰ هزار برابر مؤثرتر از روش‌های معمولی پیش می‌برد.