سران اروپایی برای آغاز مذاکرات الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا به توافق رسیدند

تسنیم نوشت: این توافق پس از آن ممکن شد که مجارستان از «حق وتوی» خود برای پیوستن این دو کشور به اتحادیه اروپا صرف‌نظر کرد.