این نماینده مجلس به خاطر افشای یک پرونده فساد رد صلاحیت شد

خبرآنلاین نوشت: حسین میرزایی نماینده اصفهان با انتشار توئیتی نوشت: مبارزه با فساد هزینه دارد،در این راه مصمم و محکم ایستاده ام.

این توئیت با واکنش وحید اشتری فعال رسانه ای روبرو شد و او در توئیتی مدعی شده است؛

این بنده خدا نماینده اصفهان و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از فولا مبارکه بود.

اخیرا هم رئیس کمیته تحقیق و تفحص از اوقاف شد و خیلی پیگیر بود یک پروژکتور روی تاریکخانه اوقاف بیندازد. امروز شنیدم برای انتخابات آتی رد صلاحیت شد و کلا از مجمع نیروهای انقلاب کنار گذاشته شد.

 

افشای پشت پرده ردصلاحیت یک نماینده مجلس فعلی /او پیگیر کدام پرونده های فساد بود؟