افشاگری کارشناس تلویزیون از جریان سیاسی حامی مفاسد اقتصادی! +ویدئو

کارشناس یک برنامه تلویزیونی گفت:  این جریان سیاسی، فردی که سالی ۶۰۰ میلیون تومان گرفته را ذخایر نظام معرفی می‌کند.

{$sepehr_media_113473_400_300}