قدردانی مدیر روحانی از اقدام مهم دولت رئیسی

تسنیم نوشت: محمد خدادی اظهار کرد: تغییر نام معاونت مطبوعاتی به "امور رسانه‌ای و تبلیغات" کار درستی است؛ معاونت مطبوعاتی یعنی همه رسانه‌ها و امروز مطبوعات بخشی از رسانه است.

وی ادامه داد: این اقدام باید صورت می‌گرفت و اقدام خوبی است البته توصیه کردم عنوان اطلاع‌رسانی نیز در کنار امور رسانه و تبلیغات اضافه شود.

مدیرعامل اسبق ایرنا توضیح داد: کار اصلی معاونت مطبوعاتی، هدایت رسانه‌ها است چرا که دسترسی رسانه به حاکمیت محدود و این معاونت، تسهیلگر ارتباط رسانه و حاکمیت است؛ کاری که در معاونت مطبوعاتی در بحران‌های مختلف پیشتر انجام شد.

خدادی یادآور شد: راهی جز تغییر نداریم؛ علاوه بر عنوان باید به فکر تغییر قوانین باشیم؛ قوانین ما مربوط به 20 سال پیش است، حتی احکام دینی هم بروزرسانی می‌شود چه برسد به قوانین؛ نمی‌توانیم بگوییم در جامعه‌ای هستیم که موضوعات مربوط به 20 سال قبل است.

وی گفت: قانون برای تبدیل موضوعات جاری به رویه است تا قرائت‌های واحدی درباره اتفاقات مختلف وجود داشته باشد‌؛ امروز چراغ‌های راهنمایی هوشمند شده و در شرایط کنونی نمی‌توان در بخش قوانین مطبوعاتی بروز نشد.

خدادی تصریح کرد: حجم بزرگی از اطلاعات امروز در فضای مجازی در حال مبادله است و اگر چارچوب و قوانین به‌روزی برای این بخش نداشته باشیم، تولیدکننده و مصرف‌کننده محتوی حتماً آسیب می‌بیند و باید برای این بخش چارچوب قانونی تعیین کنیم.