روزنامه اصولگرا مچ معاون اجرایی دولت را گرفت +عکس

محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور روز گذشته شنبه ۱۸ آذرماه در دانشگاه علم و صنعت، درباره اتفاقات دیدار رفت سپاهان و الاتحاد و تندیس شهید قاسم سلیمانی در ورزشگاه نقش جهان گفت: تصمیم برنداشتن تندیس حاج قاسم تصمیم بسیار درستی بود و دیدید که تا آخرین لحظه این تندیس برداشته نشد و نخواهد شد چرا که ما همیشه پایبند ارزش های خودمان هستیم و کوتاه نخواهیم آمد.

در همین حال مسعود فروغی قائم مقام روزنامه فرهیختگان با انتقاد از اظهارات وی نوشت: موضع منصوری مهر تاییدی بود بر پشت صحنه سیاسی آن شب تلخ در اصفهان، شبی که قهرمان ملی ما خرج تصمیمات ظاهرگرایان شد. 

وی نوشت: اگر جابه جایی تندیس حاجی عزیز در ورزشگاه با هر هزینه ای اشکالی ندارد چرا در نشست خبری وزرای خارجه ایران و عربستان به خاطر عکس آن بزرگوار جا به جایی رخ داد؟روزنامه اصولگرا مچ معاون اجرایی دولت را گرفت +عکس