یک چهارم پرواز‌ها با تأخیر پریدند +جزئیات

همشهری نوشت: متوسط زمان تأخیر پروازهای تاخیردار در مهرماه به ۸۴ دقیقه رسیده است؛ درحالی‌که متوسط زمان تأخیر پروازهای تاخیردار در شهریورماه ۸۱ دقیقه بود و این حاکی از افزایش سه‌درصدی نسبت به ماه گذشته است. در این میان ایرلاین‌های ایرتور با ۱۲۶، یزدایر با ۱۲۰، چابهار با ۱۱۹ و اروان با ۱۰۴ دقیقه متوسط تأخیرهایشان بیشتر از ۱۰۰ دقیقه بود.