اژه‌ای نهار را با دانشجویان در سلف صرف کرد +عکس

همشهری نوشت: غلامسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه امروز به دانشگاه محقق اردبیلی رفت و در جمع دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کرد و با انها گفت و شنود کرد.

ناهار اژه ای در دانشگاه