جزئیات جدید از آزار شیطانی ۱۹زن در پایتخت با قمه!

تحقیقات ماموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت از مرد متجاوزی که با تهدید قمه زنان و دختران را می‌ربود، در حال انجام است.

 این مرد که سوابق متعددی در جرایمی مانند سرقت، تجاوز و زورگیری دارد هر بار پس از دستگیری با گذراندن محکومیت یا گذاشتن وثیقه آزاد شده است.

او در آخرین اعترافات خود تاکنون به ۱۹ مورد آزار و اذیت زنان و دختران و تجاوز به آنها اعتراف کرد و گفت: در روز روشن با تهدید قمه سراغ زنان و دختران تهرانی می‌رفتم، در خیابان خیابان‌های خلوت جلویشان را می‌گرفتم و آنها را با تهدید می‌ربودم تا مجبور شوند تسلیم نیت‌های شومم شوند.

این مرد شیطان‌صفت که به ارتکاب تجاوز به عنف اعتراف کرده است، هم‌اکنون در بازداشت پلیس آگاهی تهران به سر می‌برد و تحقیقات برای پی بردن به سایر جرایم احتمالی او با دستور مقام قضایی ادامه دارد.

این در حالی است که پیش از این نام او به عنوان اراذل و اوباش سطح یک تهران ثبت شده بود.تحقیقات برای شناسایی این متهم که به تازگی دستگیر شده است از چندی قبل با قبل شکایت چند زن در دستور کا ماموران پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت. این زنان در شکایت خود گفتند مرد موتورسواری در روز روشن و در خیابان خلوت جلوی آنها را گرفته و با تهدید قمه آنها را به پارک یا پشت شمشاد‌هایی که همان اطراف بوده، برده و به آنها آزار رسانده است.این متهم به تعرض اقرار کرده اما مدعی است که از قربانیان خود سرقت نکرده است. او در حال حاضر در بازداشت است و بازجویی از وی ادامه دارد.