نام این رفتار حکمرانی عاقلانه نیست!

فرهیختگان نوشت: صفحه اینستاگرام فردی که در شهر رشت با خواندن سرودهای محلی و رقص ویدئو می‌ساخته، مسدود شده است. هیچ توضیح بیشتری هم داده نشده؛ آیا با همه افرادی که چنین ویدئوهایی منتشر کرده‌اند هم برخورد شده است؟ آیا این فرد پشت صحنه خاصی دارد؟ نمی‌دانیم.

در همان استان چند ماه قبل ویدئویی از مدیرکل ارشاد استان پخش شد که افکار عمومی را جریحه‌دار کرد در باره فرجام آن مدیر هم توضیحی داده نشد. متاسفانه افکار عمومی اینها را با هم مقایسه می‌کند و ممکن است نتایج خوبی نگیرد. این رفتار اسمش هرچه باشد حکمرانی عاقلانه نیست.