عکس پهلوانان ۷۰ سال پیش کرمانشاه را ببینید!

به گزارش اطلاعات آنلاین، رشته بدنسازی در ایران سابقه‌ای ۸۰ ساله دارد. روزنامه اطلاعات ۱۷ آذر ۱۳۳۲ خبر مسابقات پرورش اندام در شهر کرمانشاه را منتشر کرد. خبر را بخوانید و عکس قهرمانان ۷۰ سال پیش کرمانشاهی را تماشا کنید.

عکس باجه تلفن همگانی چهارراه ولیعصر ۴۰ سال قبل!

 

پهلوانان ۷۰ سال پیش کرمانشاه + عکس و خبر