علت نمایش اطلاعات مسافران مترو مشهد چیست؟

شهرآرا نیوز نوشت: پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این دوربین‌ها صرفا تصویر افراد را نشان می‌داد و قابلیت شناسایی افراد (مشخصات) را ندارد.
این دوربین‌ها ظاهرا ۶ماه است که در راه‌آهن مشهد و یک ماه است که در فرودگاه نصب شده است.
نصب این دوربین‌ها و مانیتور‌ها به منظور بازدارنگی امنیتی در مشهد آغاز شده است؛ باتوجه به اتفاقات تروریستی در برخی شهر‌های کشور این اتفاق می‌تواند به برقراری امنیت در محل‌های مهم شهر کمک کند.