اقدام بسیار عجیب متروی مشهد برای نشان دادن اطلاعات شخصی مسافران +عکس

 

عکس | اقدام عجیب متروی مشهد؛ انتشار مشخصات مسافران مترو روی مانیتور!