کنایه پیشکسوت فوتبال به رفت و برگشت مشکوک مهدی تاج

ابراهیم قاسمپور به خبرنگار ورزشی «اطلاعات آنلاین» گفت: الان بحث فساد چای مطرح شده است. آیا در واردات ماشین فساد نیست؟ همان کله گنده‌هایی که در بخش‌های دیگر دست دارند در فوتبال هم دست دارند. مافیای فوتبال همان مافیای چای و ماشین و ... است. نوع برخوردمان با فساد در فوتبال را هم که همه می‌بینید. فقط حرف می‌زنیم و عمل نمی‌کنیم. من هنوز برایم یه موضوع جای سوال دارد؛ رییس فدراسیون را می‌برند زیر سوال و بعد استعفا می‌دهد و می‌گویند بیمار است و دوباره بر می‌گردد. اگر تخلفی نکرده بود پس چرا آبرویش را بردید و و اگر متخلف بود چرا اجازه دادید برگردد؟

متن کامل گفت‌وگو را اینجا بخوانید.