چالش اتباع بیگانه تبدیل به دومینویی از مشکلات خواهد شد

وطن امروز نوشت: مساله مهاجران افغانستانی حالا هر روز بیشتر از دیروز تبدیل به یکی از چالش‌های ذهنی جامعه می‌شود؛ چالشی که در صورت عدم دقت کافی و برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند آغازگر دومینویی از مشکلات جدید باشد. 

ورود غیرقانونی اتباعی که نام و مشخصات‌شان در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شود باعث شد برخی ورود این اتباع را سرآغاز بحران‌های امنیتی جدید بپندارند.

در این میان ۲ گزاره غیرقابل انکار وجود داشت. نخست اینکه باید ورود غیرقانونی و بی‌حساب مهاجران به داخل خاک ایران را مهار کرد و دوم باید موج‌های تبلیغاتی ضداتباع را که عمدتا در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و شبکه‌های اجتماعی طرح می‌شد تضعیف کرد.