بدهی موسسه نور چقدر است؟ /پاسخ رئیس‌کل بانک مرکزی

خبرآنلاین نوشت: فرزین درباره حواشی اخیر در خصوص انتقال موسسه نور به بانک ملی گفت: ابتدای سال تعهدی درباره تعیین تکلیف سه موسسه داده بودیم که یکی از آن‌ها موسسه توسعه بود که منحل شد و دومی موسسه نور بود؛ الان بخشی از دارایی‌های نقدشونده نور به بانک ملی منتقل شده است.

وی افزود: در موسسه نور ۳۳۰ هزار میلیارد ریال سپرده داریم که عینا به بانک ملی منتقل شد، ضمن آنکه ۲۵۰ شعبه موسسه نور را به بانک ملی دادیم؛ برخی از دارایی‌های نقد شونده نور مانند سپرده قانونی نزد بانک مرکزی که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بود را به بانک ملی دادیم. مابه التفاوت این رقم تا ۳۳ هزار میلیارد تومان را به صورت خط اعتباری دادیم، بنابراین هیچ ناترازی به بانک ملی منتقل نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بخشی از دارایی‌های موسسه نور نزد بانک مرکزی نگه داشته شده تا احکام دادگاه مشخص شود؛ می‌خواهیم مطالبات خودمان از سهامداران را از طریق دارایی‌های این موسسه نقد کنیم.

فرزین درباره اینکه کل تعهدات موسسه نور چقدر است؟ گفت: این موسسه ۴۷ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت دارد البته دارایی‌هایی هم دارد که منتظر هستیم تا احکام دادگاه را برای نقد شدن آن‌ها دریافت کنیم.