عکس منتشرنشده از داریوش مهرجویی در حال اهدای خون

به گزارش اطلاعات آنلاین، ۱۲ آذر ۱۳۵۲ داریوش مهرجویی به همراه هنرمندان دیگر برای اهدای خون به مرکز شیر و خورشید تهران مراجعه کردند. شادروان مهرجویی با ساخت فیلم دایره مینا (۱۳۵۳) نقش مهمی در ایجاد سازمان انتقال خون ایران داشت. عکس مهرجویی در حال اهدای خون و خبر آن را از روزنامه اطلاعات ۱۳ آذر نیم قرن پیش تماشا کنید و بخوانید.

عکسی دیده نشده از داریوش مهرجویی

عکسی دیده نشده از داریوش مهرجویی

عکسی دیده نشده از داریوش مهرجویی