ببینید این سنجاب کوچک خشن چگونه نوزاد پرندگان را می‌دزدد! +ویدئو
{$sepehr_media_106447_400_300}