اختلافات محمود کریمی با اوقاف بالا گرفت

اختلافات محمود کریمی مداح اهل بیت و سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره اوقاف شمیرانات بالا گرفته است.

محمود کریمی چند روز قبل در ابتدای جلسه شب دوم فاطمیه هئیت رایه العباس (ع) به گلایه از سازمان اوقاف پرداخت و گفت: احتمالا بعد از فاطمیه این هیئت را اینجا برگزار نمی کنیم. ما از دست شخص آقای خاموشی، سازمان اوقاف و اوقاف شمیران خیلی خسته شده ایم. آن ها ما را اذیت می کنند. خیلی از دوستان گمان می‌کنند که خرج روضه را اوقاف می‌دهد. خیر این طور نیست و بلکه برعکس است؛ اگر با این افراد به نتیجه نرسیم، از شهدا که نمی‌توانیم دل بکنیم اما وقتی شرایط سخت است شهدا هم این‌گونه راضی به ادامه فعالیت ما نیستند.

در همین حال حجت الاسلام سعید اوتارخانی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شمیرانات به ایسنا گفت: از سالیان گذشته مدیریت امامزاده و هیات امنا به خود هیات رایه العباس(ع) واگذار شده است و اداره آن با مجموعه سازمان اوقاف نیست، دلیل این کار نیز به خاطر تعامل بیشتر بین مجموعه هیات و مدیریت امامزاده بوده است.

وی ادامه داد: البته هیات رایه العباس(ع) افرادی را به سازمان اوقاف برای تشکیل هیات امنا معرفی و ما پس از بررسی افراد حائز شرایط را تایید کردیم که از دل همین هیات امنا مدیر امامزاده مشخص شده است. در واقع در حدود ۱۰ سال مجموعه امامزاده علی‌اکبر(ع) چیذر از نظر فرهنگی، معنوی و مالی در اختیار هیات رایه العباس(ع) است و تمام عواید این امامزاده در اختیار مجموعه هیات بوده است.

اوتارخانی بیان کرد: آنچه محمود کریمی در هیات به عنوان گلایه از سازمان اوقاف به ویژه اوقاف شمیرانات داشتند برای ما هنوز قابل درک نیست چون تا امروز هیچ پیام یا نامه‌ای از سوی این هیات هم به ما ارسال نشده است.