این عکس ورزشکاران زن بدون لباس در ورزشگاه انقلاب جنجالی شد